Daily Archives: 18 May 2011


prin ciur şi prin dîrmon 1

O veche zicală care poate fi, iată, “citită” astăzi dintr-o cu totul altă perspectivă. Încurajat de succesele fulminante de pe tărîm tehnologic, Homo Sapiens a decis la un moment dat că stă în puterea lui să facă să se întîmple multe lucruri. Printre altele, eventual, să nu se mai îmbolnăvească. Sau, cel puțin, să taie din faşă orice încercare a vreunei boli de a-i (mai) popula fizicul.