otrăvuri


cine-o apără pe bunica? 6

Păi uite că nici nu s-au uscat bine kilobiții cu care am mîzgălit articolul în care strigam “Săriți, netoții!” că au şi apărut deja doi: unul e Daniel, prietenul meu (şi al nostru) care, de la capătul unei lumi mai bune veghează încă – nici el nu prea mai ştie de ce – asupra soartei crude a țărişoarei lui natale.