nasc şi la Moldova oameni 5


Iosif Sava (foto: www.wikipedia.org)

Şi chiar dacă ei nu sînt răzeşi de-ai lui Ştefan, nu înseamnă că sînt mai puțin vrednici a fi pomeniți de cronicarii vremurilor noastre.

Astăzi este ziua de naştere a lui Iosif Sava, un “răzeş” ceva mai aparte. Născut la Iaşi – unde şi-a făcut şi cea mai mare parte a studiilor – s-a mutat apoi la Bucureşti, unde a continuat să învețe practic tot restul vieții.

O viață pe care şi-a petrecut-o arînd neobosit pe ogorul fertil al muzicii şi prăşind fără contenire la noi şi noi generații de iubitori ai muzicii.

Ajuns un adevărat senior al muzicii clasice, a ajuns la rîndul lui să dăruiască cu generozitate propriilor “răzeşi” adevărate feude sonore strînse într-o viață, feude pe care aceştia să le cultive mai departe.

Apoi, cu zestrea de sunete lăsată pe mîini bune, s-a dus şi el să-şi caute de odihnă.

Căci muzica va cînta pe mai departe.

(Iosif Sava s-a mutat cu tot cu muzica lui în sfere mai înalte la 18 august 1998, din cauza complicațiilor apărute în urma unui cancer de prostată)


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 thoughts on “nasc şi la Moldova oameni

  • Daria B.

    dar sigur că nasc, şi nasc chiar mulţi… se pare că moartea lui este încă învăluită în ceaţă. sau poate pur şi simplu unii nu se pot împăca nici acum cu ea şi încearcă încă să găsească explicaţii. cert e că ar mai fi putut şi ar mai fi avut pentru ce trăi. ca o paranteză mai neserioasă poate, îmi aduc aminte că aveam un coleg de şcoală care-i imita atât de bine vocea şi-l puneam tot timpul să vorbească aşa…

    • doctorul

      @Daria B.: mă bucur că am avut şansa să-i aud vocea într-o discuție directă, nu mai lungă de un minut poate, memorabilă altfel …