despre comisia de oncologie 1


Răsărit (sursa: www.xinhuanet.com)

Ce este comisia de oncologie şi ce vrea ea? Să o luăm metodic.

În România bolnavii de cancer beneficiează de servicii gratuite de diagnostic şi tratament în cadrul unui Program Național de Oncologie, susținut de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Aceste servicii sînt acordate la recomandarea unor doctori care aparțin mai multor specialități medicale – oncologi medicali, oncopediatri, hematologi, radioterapeuți şi chirurgi oncologi.

Medicamentele folosite pentru tratarea cancerului (chimioterapice, hormoni sau terapii biologice) fac obiectul unei rețete ce poate fi scrisă doar de medicul specialist oncolog şi pot fi eliberate (cel puțin în teorie) de orice farmacie cu circuit deschis. Anumite medicamente de ultimă generație, care fie sînt extrem de scumpe fie au o utilizare limitată, necesită o aprobare specială din partea CNAS, aprobare care se obține pe baza unui dosar alcătuit de către medicul oncolog.

De asemenea, tratamentele deosebite care nu se pot face în România (anumite tipuri de transplant medular, proceduri chirurgicale pentru copiii cu cancer etc.) trebuie aprobate în prealabil tot pe baza unui dosar individual înaintat către CNAS de către medicul oncolog sau hematolog.

Pentru a rezolva aceste cazuri, CNAS numeşte o comisie de experți care urmăreşte respectarea principiilor cuprinse în acest program de sănătate: Comisia de Oncologie. Alcătuită din medici de diverse specialități oncologice care se grupează în subcomisii, aceşti experți se reunesc cu o frecvență de regulă lunară pentru a soluționa dosarele primite din teritoriu.

Este bine să cunoaştem acest mecanism de aprobare pentru a ne putea asigura, împreună cu medicul care ne îngrijeşte, că şi dosarul nostru, corect şi complet, ajunge la timp în fața comisiei de oncologie.

E singurul mod prin care ne putem creşte şansele de succes.


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “despre comisia de oncologie