pacient în europa


Acum, că tot sîntem cetățeni europeni, e bine să ştim şi ce înseamnă asta, ca drepturi şi ca obligații. Cum de obligații ne lovim la tot pasul nu mai insist şi eu, aşa încît azi vom vorbi doar despre drepturi.

Cu toții (sau aproape) am auzit despre drepturile omului. Este bine să ştim, mai ales că ne preumblăm din ce în ce mai mult prin Europa, că există şi drepturi ale pacienților. Ele sînt în număr de 14 şi sînt înscrise în Carta Europeană a Drepturilor Pacienților:

Dreptul meu (sursa: http://scribol.environmentalgraffiti.com)

1. Dreptul la măsuri preventive;

2. Dreptul la acces;

3. Dreptul la informație;

4. Dreptul la consimțămînt;

5. Dreptul la libera alegere;

6. Dreptul la intimitate şi confidențialitate;

7. Dreptul de a respecta timpul pacientului;

8. Dreptul de respectare a standardelor de calitate;

9. Dreptul la siguranță;

10. Dreptul la inovație;

11. Dreptul de a evita suferința şi durerea inutile;

12. Dreptul la tratament personalizat;

13. Dreptul de a se plînge;

14. Dreptul la compensație.

Aceste drepturi le sînt utile mai ales pacienților cu cancer pentru că ei reprezintă o bună parte dintre românii care merg la tratament în străinătate. Ele sînt cu atît mai importante cu cît aceşti oameni ajung în spitale şi clinici din afara țării atunci cînd au fie un diagnostic rar sau care nu poate fi tratat în România, fie boala lor este deja într-un stadiu avansat care necesită o abordare terapeutică de ultimă oră.

În România drepturile pacienților sînt apărate de o lege specifică – Legea drepturilor pacienților.

Altfel, s-auzim numai de bine!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *